ขอเชิญชวนชาวอุดรธานี ร่วมชม เชียร์ การประกวด นางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญชวนชาวอุดรธานี ร่วมชม เชียร์ การประกวด นางสาวไทย รอบตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น.  ณ อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี