การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านศิลปะ และทักษะด้านกีฬา โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน ดังนี้ การจัดประกวดวงดนตรีสตริง , การจัดประกวดระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ ,การจัดประกวดเต้น Cover Dance และการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพื่อให้การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้เชิญคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้า และผู้ช่วยที่รับผิดชอบการจัดงาน ร่วมประชุมหารือในการจัดเตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติตามที่ได้รับมอบหมายให้ที่ประชุมทราบในวันนี้