หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

 • สายด่วนเทศบาล

  โทรศัพท์ : 1132

 • เพลิงไหม้ เหตุด่วนเหตุร้าย

  โทรศัพท์ : 199

 • เหตุด่วน เหตุร้าย

  โทรศัพท์ : 191

 • สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

  โทรศัพท์ : 042222285

 • ไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง/ขอใช้ไฟฟ้า

  โทรศัพท์ : 1129

 • เจ็บ-ป่วยฉุกเฉิน

  โทรศัพท์ : 1669

 • โรงพยาบาลอุดรธานี

  โทรศัพท์ : 042248586

 • โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

  โทรศัพท์ : 042242647

 • โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

  โทรศัพท์ : 042341710

 • โรงพยาบาลเอกอุดร

  โทรศัพท์ : 042342555

 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา

  โทรศัพท์ : 042325999

 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

  โทรศัพท์ : 1719

 • มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

  โทรศัพท์ : 042245463

 • มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี

  โทรศัพท์ : 042221867

 • บขส.อุดร แห่งที่ 1

  โทรศัพท์ : 042221489

 • บขส.อุดร แห่งที่ 2

  โทรศัพท์ : 042214914

 • สถานีรถไฟอุดรธานี

  โทรศัพท์ : 042222016

 • บริษัท ขนส่งอุดรธานี

  โทรศัพท์ : 042221489

 • บริษัท ชาญทัวร์

  โทรศัพท์ : 042343403

 • บริษัท 407 พัฒนา

  โทรศัพท์ : 042222121