แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 24 กันยายน 2562

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11 .00 น. บริเวณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถนนโพนพิสัย
เนื่องจากจำเป็นต้องตัดประสานเชื่อท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนา 150 มม. ส่งผลกระทบพื้นที่บริการน้ำประปาไม่ไหล พื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาและชุมชนถนนโพนพิสัย

©️การประปาส่วนภูมิภาค