แจ้งเตือนท่อประปาแตก บริเวณบ้านเดื่อทั้งหมด วันที่ 11 ตุลาคม 2561

1132 Udoncity Hotline
5 นาที ·
แจ้งเตือน ท่อประปาแตก บริเวณ โซนบ้านเดื่อทั้งหมด
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-17.30 น