แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 11 ตุลาคม 2561

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-14 .00 น.
บริเวณ ชุมชนซอยขันติรักษ์

©️การประปาส่วนภูมิภาค