แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 1 ตุลาคม 2561

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.50-15.50น.
พื้นที่กระทบ โซนถนนอุดร-หนองคาย

©️การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี