หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อประปาแตก

ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อประปาแตก
ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. - 14.30 น.
บริเวณชุมชนบ้านเช ตำบลหนองขอนกว้าง

©️ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่